Bakterie, wirusy, grzyby

 

Po wynalezieniu penicyliny wydawało się, że problem nieuleczalnych chorób infekcyjnych został rozwiązany. Bakterie jednak bronią się przed lekami poprzez wytwarzanie takich mechanizmów odpornościowych, dzięki którym w obecności antybiotyków nie tylko nie giną, ale mogą się swobodnie rozmnażać. Dlatego człowiek szuka coraz to nowych leków i innych rozwiązań przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. W wielu wypadkach, niestety, mikroorganizmy są od nas mocniejsze. Stosowanie coraz to nowszych antybiotyków, często w sposób niekontrolowany, powoduje, że pojawiają się drobnoustroje odporne jednocześnie na wiele leków.

 


 

W celu zmniejszenia narastającej lekooporności antybiotyki nie powinny być dodawane do pasz dla zwierząt, do środków ochrony roślin czy żywności. Również nadmierne stosowanie środków dezynfekujących i antyseptycznych osłabia naszą odporność. Dążenie niemalże do sterylnego otoczenia powoduje jednocześnie niszczenie naszej własnej, naturalnej mikroflory, która stanowi pierwszą barierę ochronną organizmu przed infekcjami. Stosowane w naszych gabinetach metody pozwalają na usunięcie uporczywych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, bez stosowania antybiotyków.