Pasożyty

 

Choroby pasożytnicze - obok nowotworowych i chorób serca - są jednym z najważniejszych problemów medycznych współczesnego świata. Ich utrzymywaniu i rozprzestrzenianiu niezmiennie sprzyjają ocieplenie klimatu, niedobory immunologiczne (m.in. AIDS), gwałtowny wzrost turystyki - w tym do krajów tropikalnych, klęski żywiołowe, wyniszczające wojny. Wpływają na to także nowoczesne formy żywienia - szczególnie surowe mięso i potrawy z ryb (np. tatary, sushi), trzymanie zwierząt w domu (psy, koty, ptaki), nadmierna hodowla zwierząt gospodarskich - a przez to wzrost konsumpcji mięsa. Również stosowanie antybiotyków i środków p/pasożytniczych jako dodatków do pasz dla zwierząt powoduje wzrost oporności u pasożytów. Nawet sterylne opakowania i konserwanty żywności nie stanowią problemu dla jaj i larw pasożytów.

 


 

Zdolności ich do przeżycia w niesprzyjających warunkach nie są do końca jeszcze poznane. Z powodu inwazji corocznie umierają i cierpią miliony ludzi na świecie. Produkty przemiany materii pasożyta, jego wydaliny lub wydzieliny, mogą wywierać toksyczny wpływ na żywiciela. Układ pasożyt - żywiciel jest przedmiotem badań wielu różnych specjalności naukowych, w tym epidemiologii, onkologii, biochemii, immunologii, fizjologii, ekologii czy genetyki. Osobnym problemem są choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) przenoszone ze zwierząt na człowieka, tzw. zoonozy. W naszej praktyce przeciw pasożytom obok biorezonansu stosujemy skuteczne terapie ziołowe.